Gade - sogn i København

VestervoldSogn
1787Vor Frue
1801Vor Frue
1840Vor Frue
1870Vor Frue
Vestervold hører til
Udenbys Klædebo kvarter