Gade - sogn i København

KlausdalsbrovejSogn
1940Gladsaxe