Gade - sogn i København

SydtoftevejSogn
1940Søborg