Gade - sogn i København

VejlandsalleSogn
1940Højdevang
Vejlandsalle
Før 1926 se også Funkiavej
Før 1926 se også Vernersvej