Gade - sogn i København

VejlandsalleSogn
1940Højdevang
Vejlandsalle
før 1926 se også Funkiavej
før 1926 se også Vernersvej