Gade - sogn i København

HauserpladsSogn
1840Trinitatis
1870Trinitatis
1880Trinitatis
1890Trinitatis
1906Trinitatis
1916Trinitatis
1940Trinitatis
Hauserplads hører til
Chrsitianshavn kvarter