Gade - sogn i København

SkoubogadeSogn
1787Helligånd
1801Helligånd
1840Helligånd
1870Helligånd
1880Helligånd
1890Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd
Skoubogade hører til
Christianshavn kvarter
Udenbys Klædebo kvarter