Gade - sogn i København

FolehavenSogn
1940Timotheus