Gade - sogn i København

MansasvejSogn
1916Timotheus
1940Timotheus