Gade - sogn i København

CeylonvejSogn
1940Simon Peter