Gade - sogn i København

ArnageralleSogn
1940Tårnby