Gade - sogn i København

SamfundsalleSogn
1906Frederiksberg
1916Solbjerg