Gade - sogn i København

TuborgvejSogn
1916Gentofte
1916Hellerup
1916Sion
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken
1940Dyssegård
1940Hellerup
1940Lundehus
1940Sion
Tuborgvej
før 1910 se også Sarasvej
før 1910 se også Store Tuborgvej