Gade - sogn i København

SponneeksvejSogn
1906Gentofte
1916Gentofte
1940Gentofte