Gade - sogn i København

StentoftevejSogn
1940Hvidovre