Gade - sogn i København

MellemfortsalleSogn
1906Sundby
1940Filip