Gade - sogn i København

DamagervejSogn
1940Frederiksholm