Gade - sogn i København

GuldsmedevejSogn
1940Rødovre