Gade - sogn i København

GransangervejSogn
1940Ansgarkirken