Gade - sogn i København

AsmussensalleSogn
1916Frederiksberg
1940Frederiksberg