Gade - sogn i København

LyneborggadeSogn
1906Nathanael
1906Sundby
1916Nathanael
1940Nathanael
1940Sundby