Gade - sogn i København

EwaldsgadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1890Helligkors
1906Helligkors
1916Helligkors
Ewaldsgade hører til
Udenbys Vester kvarter