Gade - sogn i København

SkippingevejSogn
1940Husum