Gade - sogn i København

DamsbovejSogn
1940Timotheus