Gade - sogn i København

DirchsvejSogn
1940Simon Peter