Gade - sogn i København

HorsekildevejSogn
1940Timotheus
Horsekildevej
Før 1926 se også Nyvej