Gade - sogn i København

JyllandsalleSogn
1916Søborg