Gade - sogn i København

MozartspladsSogn
1940Frederiksholm