Gade - sogn i København

KastanievejSogn
1870Frederiksberg
1880Frederiksberg
1890Frederiksberg
1906Ordrup
1906Sankt Markus
1916Ordrup
1916Sankt Markus
1940Sankt Markus