Gade - sogn i København

SlotsfogedvejSogn
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken