Gade - sogn i København

RydslettenSogn
1940Vanløse