Gade - sogn i København

DaltoftevejSogn
1940Søborg