Gade - sogn i København

MarkmandsvejSogn
1940Vor Frelser