Gade - sogn i København

SorrentovejSogn
1940Filip