Gade - sogn i København

TingskiftevejSogn
1940Sion
Tingskiftevej
Før 1917 se også Svanemøllevej