Gade - sogn i København

TingskiftevejSogn
1940Sion
Tingskiftevej
før 1917 se også Svanemøllevej