Gade - sogn i København

MurergadeSogn
1840Vor Frue
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1890Sankt Johannes
1906Helligkors
1916Helligkors
1940Bethlehem
Murergade hører til
Sankt Annæ Øster kvarter