Gade - sogn i København

DagmarsgadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Stefan
1890Sankt Stefan
1906Sankt Stefan
1906Simeon
1916Kingo
1916Sankt Stefan
1916Simeon
1940Kingo
1940Samuel
1940Sankt Stefan
Dagmarsgade hører til
Klædebo kvarter
Dagmarsgade
Efter 1901 se også Portugalsgade