Gade - sogn i København

SaltovejSogn
1940Brønshøj