Gade - sogn i København

SoltoftevejSogn
1916Mariendal