Gade - sogn i København

GyldenlundsvejSogn
1940Skovshoved