Gade - sogn i København

KleinsgadeSogn
1940Bethlehem