Gade - sogn i København

SoldenfeldtsgadeSogn
1916Vor Frue