Gade - sogn i København

TietgensvejSogn
1906Hellerup