Gade - sogn i København

SindshvilevejSogn
1890Frederiksberg
1906Sankt Lukas
1916Sankt Lukas
1940Sankt Lukas