Gade - sogn i København

HaraldstedvejSogn
1940Husum
Haraldstedvej
før 1924 se også Peder Nansensvej