Gade - sogn i København

SpangbergsgadeSogn
1940Hans Egede
Spangbergsgade
Før 1931 se også Gjøasgade