Gade - sogn i København

UralvejSogn
1940Simon Peter