Gade - sogn i København

LandsdommervejSogn
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken
1940Kapernaum