Gade - sogn i København

ChristiansborggadeSogn
1916Helligånd
1940Christiansborg Slot