Gade - sogn i København

ValkendorfsgadeSogn
1916Helligånd
1940Helligånd
Valkendorfsgade
før 1881 se også Store Helliggeiststræde
før 1881 se også Kokkegade