Gade - sogn i København

DosseringenSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1890Helligkors
1890Sankt Johannes
1906Blågård
1906Helligkors
1916Blågård
1916Helligkors
1940Bethlehem
1940Blågård
Dosseringen hører til
Udenbys Klædebo kvarter